Wukoki

Wukoki - Sep 2005 - Wupatki National Monument, Arizona

Previous | Project | Next